ESKOLA 2.0: IKT-AK IKASGELAN LANTZEN, ORIENTABIDEAK ETA PROPOSAMENAK