BI EREDUKO GARAPEN CURRICULARRAren GIDA Pere Marques-en arabera