AUTOANTOLATUTAKO IKASKETA GIROA SORTZEA: SOLE metodoa