IKASLEEK ARRETAREN DEFIZITAREKIN ERRAZTASUN GEHIAGOREKIN IKAS DEZATELA HEZIKETA-ORIENTAZIOAK