GIDA GOOGLE DRIVEren SINKRONIZATZEKO KARPETA ALDATZEKO
GIDA GOOGLE DRIVEren SINKRONIZATZEKO KARPETA ALDATZEKO.

1. GoogleDrive Ikonoko Eskuineko Klick-a  >> Lehentasunak >>  GoogleDrive kontutik deskonektatzea.
2. GoogleDrivetik Irtetzea.
3. GOOGLEDRIVE izenarekiko karpeta berria aukeratzea; "GARRANTZITSUA" karpeta hori utsik egon behar.
4. GoogleDrive ireki.
5. Saioari irakastea
6. Ongietorria ematen digu .... segi>>
7. Konfigurazio aurreratua .... klick-a
8. Karpetaren kokapena .... aldatu eta kokapen berria aukeratu. D:\GOOGLEDRIVE nire kasuan.
9. Sinkronizazioa hasi ... sinkroniza dezala arte itxaron dezakete edo lehenago genituen artxiboak pasatu.
- - -
1. Click Derecho en Icono Google Drive >> Preferencias >> Desconectar de la cuenta Google Drive.
2. Salir de Google Drive.
3. Crear carpeta en nueva ubicacion con el nombre GOOGLEDRIVE; "IMPORTANTE: debe estar vacia".
4. Iniciar Google Drive.
5. Iniciar sesion.
6. Te damos la bienvenida .... sig>>
7. Congiguracion avanzada .... click.
8. Ubicacion de la carpeta .... cambiar y seleccionar nueva ubicacion, en mi caso D:\Google Drive.
9. Iniciar sincronizacion ... pueden esperar a que sincronice o pasar los archivos que tenian antes.