IKASKETAK HOBETZEA ETA ESKOLA-PORROTA TXIKIAGOTZEA