JENDE eta PUBLIKOAREN AURREAN HITZ EGITEKO EBALUAZIO ERRUBRIKAK